Rychlá Navigace

Akce.png, 21kB Sortiment.png, 21kB Rady.png, 24kB Contact.png, 23kB Soutez.png, 23kB

Izoban

Izoban

Syntetická nátěrová hmota na beton. 100% voděodolná, odolává olejům, roztokům solí, slabým kyselinám a zásadám, krátkodobě motorové naftě. Mechanicky odolná. Snáší trvalé tepelné zatížení do +50°C. Snadno opravitelná jednoduchým přetřením.

 

Použití:

 • Venkovní i vnitřní nátěry betonu. Betonové podlahy (garáže, nebytové prostory, sklepy, dílny, balkóny apod.). Betonové bazény, vodní jímky (atest SZÚ Praha), zdivo, omítky. Ocelové nádrže opatřené základním antikorozním nátěrem (např. Fest Primer, Superkov apod.)
Upozornění:
 • Pochozí za 8 hodin. Napouštění bazénu za 7 dní. Konečné vytvrzení 14 dní až 3 týdny
Způsob nanášení:
 • Před použitím je nutné hmotu důkladně rozmíchat a v případě potřeby naředit. Před nátěrem dosud neošetřených betonových ploch 
  doporučujeme provést penetraci naředěným nátěrem v poměru 1 díl Izobanu na 1 díl ředidla S 6005. Na větší plochy doporučujeme 
  použít materiál jedné výrobní šarže, případně rozdílné šarže smíchat, aby byl zaručen jednotný barevný odstín. Nanáší se štětcem nebo 
  válečkem minimálně ve dvou vrstvách dle savosti podkladu vždy po zaschnutí předchozí vrstvy. Tloušťka celého nátěrového systému 
  musí být po zaschnutí cca 100 µm. Silnější vrstva nátěru dobu zasychání a zrání výrazně prodlužuje, proto je nutné postupovat po 
  tenkých vrstvách. V případě nátěrů ocelových nádrží a sudů doporučujeme povrch předem opatřit základním antikorozním nátěrem (Fest 
  primer a Superkov) a následný nátěr Izobanem provést až po důkladném vytvrdnutí základu nejméně po 48 hodinách. Pracujte v dobře 
  větraném prostředí při teplotě v rozmezí +10 až +25°C. Nepracujte na přímém slunci!
Ředění:
 • V případě potřeby je možno nátěr naředit ředidlem S 6005
Vydatnost:
 • Vydatnost nátěrové hmoty je závislá na kvalitě natírané plochy a pohybuje se v rozmezí 6 - 8m2 z 1 kg v jedné vrstvě při průměrné 
  tloušťce suchého filmu 50 μm
Balení:
 • 0,8kg, 2kg, 5kg