Rychlá Navigace

Akce.png, 21kB Sortiment.png, 21kB Rady.png, 24kB Contact.png, 23kB Soutez.png, 23kB

Fasádní barva Silikonová

Fasádní barva Silikonová

Vysoce kvalitní SILIKONOVÁ fasádní barva je vhodná do extrémně namáhaných oblastí. Výhodná kombinace silně hydrofobní schopnosti a vysoké paropropustnosti má příznivý vliv na dlouhou životnost nátěru. Barva vytváří pružný povlak s výraznou samočisticí schopností.

 

Použití: 

  • k nátěrům minerálních podkladů, vápenných, vápenocementových a sádrových omítek, betonu, lehčených stavebních hmot. Používá se také jako egalizační nátěr na minerální a silikátové dekorativní omítky

Ředění: 

  • barva se naředí dle předepsaného poměru vodou a důkladně se promíchá

Nanášení: 

  • válečkem, štětkou nebo stříkáním zpravidla ve 2 vrstvách

Spotřeba: 

  • 0,3 - 0,35 kg/m2 při 2 nátěrech na hladký povrch

Balení: 

  • plastové kbelíky 5 a 12 kg

Odstíny: 

 
Penetrace:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispezní základní nátěr pod disperzní a minerální dekoratiivní omítky, jehož mikroplnivo zlepšuje adhezní vlastnosti omítek a který díky možnosti tónování umožňuje dosáhnout barevné jednotnosti finálního povrchu.
 
Ředění:
  • 30% vody při použití jako penetrační nátěr, při použití jako konečná úprava 5-20% vody
Nanášení:
  • válečkem nebo štětkou