Rychlá Navigace

Akce.png, 21kB Sortiment.png, 21kB Rady.png, 24kB Contact.png, 23kB Soutez.png, 23kB

Fasádní barva Akrylátová

Fasádní barva Akrylátová

Profesionální hladká AKRYLÁTOVÁ disperzní fasádní barva je díky své skvělé zpracovatelnosti určená i pro hobby použití na všech typech fasád. Je odolná vůči povětrnostním vlivům, otěru za sucha i za mokra. Vytváří pružný, silně přilnavý povlak, který je vodoodpudivý a světlostálý.

 

Použití: 

  • k nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, betonu, lehčených stavebních hmot, cementotřískových, dřevovláknitých a dřevotřískových desek a jiných minerálních podkladů

Ředění: 

  • barva se naředí dle předepsaného poměru vodou a důkladně se promíchá

Nanášení: 

  • válečkem, štětkou nebo stříkáním zpravidla ve 2 vrstvách

Spotřeba: 

  • 0,3 - 0,35 kg/m2 při 2 nátěrech na hladký povrch

Balení: 

  • plastové kbelíky 5 a 12 kg

Odstíny: 

 
Penetrace:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispezní základní nátěr pod disperzní a minerální dekoratiivní omítky, jehož mikroplnivo zlepšuje adhezní vlastnosti omítek a který díky možnosti tónování umožňuje dosáhnout barevné jednotnosti finálního povrchu.
 
Ředění:
  • 30% vody při použití jako penetrační nátěr, při použití jako konečná úprava 5-20% vody
Nanášení:
  • válečkem nebo štětkou